მენიუ
დაჯავშნა

სპეციალური შეთავაზება პარაპლანით

სპეციალური შეთავაზება პარაპლანით

კვება შედის ოთახში განაკვეთი

Paraglider ერთი სტუმარი.